Borger

Syn

Synsafdelingens tilbud henvender sig til blinde og svagsynede.

Tale

Taleafdelingen tilbyder udredning og afdækning af sproglige problemområder samt undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med kommunikationsvanskeligheder, taleproblemer, stemmelidelser og læsevanskeligheder.

Hjerneskade med mere

Hjerneskaderådgivningen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til voksne med erhvervet hjerneskade.

Handicapteknologi

Handikapteknologiafdelingen arbejder med særlige IT-løsninger til borgere med kommunikationshandicap.