CfK-Høreklinik Herning

Høreklinikken

CfK-Høreklinik har samarbejdsaftale med Region-Midt, og er et tilbud til borgere i Region-Midt. Behandling og udlevering af høreapparater er gratis.

Ved en høreapparatbehandling skal der foreligge en henvisning fra en ørelæge.

Ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen må der ved Center for Kommunikations høreklinik behandles ukomplicerede høretab. Komplicerede høretab skal behandles på en audiologisk afdeling. Det er ørelægen der visiterer til rette behandlingssted.

Er der tidligere høreappartbehandlet ved CfK-Høreklinik kan henvendelsen ske direkte til Center for Kommunikation når dit høreapparat er 4 år.
Der kan ikke udleveres et nyt høreapparat, før der er gået 4 år.

Følgende ørelæger er i nærområdet:

Holstebro:

Ørelægerne i Holstebro Midtby
Sønderlandgade 9, 2. sal
7500 Holstebro
Tlf.: 97 40 23 22

Øreklinikken
Gartnerivej 5
7500 Holstebro
Tlf.: 97 40 23 22

Herning:

Øreklinikken Herning
Merkurvej 1K, 2. sal
7400 Herning
Tlf.: 97 12 11 12

Øreklinikken Dalgas Plads
Dalgas Plads 6, 2. sal tv.
7400 Herning
Tlf.: 79 30 40 20

På CfK-Høreklinik foretages:

  • Udredning af hørestatus og behov i forhold til høreapparatbehandling
  • Undersøgelse af mellemøret
  • Høreprøve og skelnetest
  • Forklaring af hørelse
  • Samtale omkring høreapparater
  • Udlevering og instruktion i brug af høreapparater
  • Efterfølgende kontrol

Ventetid:

Der er pt. 6 ugers ventetid i CfK-Høreklinikken.

Kontaktinfo

Høreafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Høreafdelingen
Hørekonsulent: Mandag-torsdag: 8.30-10.00 og 10.30-12.00

Sekretær: Mandag-torsdag kl. 8.00-12.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: