CfK-Høreklinik Herning

CfK- Høreklinik samarbejder med de audiologiske afdelinger på sygehusene i Region Midt - Holstebro, Viborg og Århus.  Der er således samarbejde med lægerne på de audiologiske afdelinger, samt med praktiserende læger og ørelæger i regionen.

Behandling og udlevering af høreapparater er gratis.

På CfK-Høreklinik foretages:

  • Udredning af hørestatus og behov i forhold til høreapparatbehandling
  • Undersøgelse af mellemøret
  • Høreprøve og skelnetest
  • Forklaring af hørelse
  • Samtale omkring høreapparater
  • Udlevering og instruktion i brug af høreapparater
  • Efterfølgende kontrol

Høreapparatbehandling

Første gangs brugere skal henvises af praktiserende ørelæge. Henvisningen skal tilsendes.

Anden gangs brugere, som har modtaget høreapparat fra CfK-høreklinik tidligere, kan henvende sig direkte til CfK-Høreklinik, uden henvisning en måned inden høreapparatet bliver 4 år.
Der kan ikke udleveres et nyt høreapparat, før der er gået 4 år.

Ventetid:

Der er pt. ingen ventetid i CfK-Høreklinikken.

Kontaktinfo

Høreafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Høreafdelingen
Hørekonsulent: Mandag-torsdag: 8.30-10.00 og 10.30-12.00

Sekretær: Mandag-onsdag kl. 8.00-14.00 og torsdag kl. 8.00-15.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: