Hvem kan henvende sig?

 • Borgere fra kommuner, som har kontrakt med Center for Kommunikation, kan uden visitation frit henvende sig til Center for Kommunikation, Synsafdelingen, og bede om hjælp.
 • Det er en forudsætning for tilskud til briller eller kontaktlinser, at man enten har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse eller har en synsstyrke, som ligger under svagsynsgrænsen (synsstyrker på 6/18 (0,33) eller derunder) og man i væsentlig grad som svagsynet kan kompenseres med forstørrende optik.
Luk alle
Åben alle

Personer med svagsyn

Ved alle henvendelser beder Synsafdelingen om tilladelse til at indhente relevante øjenlægeoplysninger.

Hvis borgeren ikke har været hos øjenlæge i forbindelse med den nedsatte synsfunktion, henvises først til en øjenlægekonsultation for at sikre at synsnedsættelsen ikke er behandlingskrævende. Synsafdelingen har et tæt samarbejde med de praktiserende øjenlæger samt øjenafdelingen på Regionshospitalet i Holstebro.

Ved modtagelse af de øjenlægelige oplysninger bliver disse gennemgået af synsafdelingens optikere. Viser de lægelige oplysninger, at borgeren har nedsat synsfunktion, henvises borgeren ofte til en svagsynsundersøgelse enten på Center for Kommunikation eller hos en af vores to samarbejdsoptikere. Der udarbejdes en rapport og evt. en ansøgning eller en recept på synshjælpemidlet.

Synshjælpemidler kan være:

 • Svagsynsoptik er primært optik med forstørrende virkning, lupper, lupbriller, kikkertbriller samt en kombination heraf.
 • Hvis det ikke er muligt for en person at kunne se til at læse med svagsynsoptik, da kan der anvendes et CCTV (elektronisk forstørrelse), som et synsforstærkeanlæg.

Personer med medicinsk-optisk varig øjenlidelse

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

Udmåling og fremstilling af optik til medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse, varetages af autoriserede optikere.

Der ydes ikke hjælp efter lov om social service til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig styrke på øjnene.

Ansøgning ved medicinsk-optisk varig øjenlidelse:

 • Ved ansøgning af medicinsk-optisk varig øjenlidelse anbefales det, at en autoriseret optiker indsender ansøgningen på briller, filterbriller eller kontaktlinser.
 • Der er frit leverandørvalg. Der søges om et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis der er specielle ønsker til hjælpemidlet, kan egenbetaling derfor forekomme.
 • På baggrund af den indsendte ansøgning udarbejder Center for Kommunikations optikere en sagsfremstilling til borgers hjemkommune, som træffer den endelige afgørelse.
 • Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.

Personer med urglasforbinger

Har man på grund af sygdom, eller følger der af, brug for urglasforbindinger, kan man sende en ansøgning til Synsafdelingen på Center for Kommunikation.

Center for Kommunikation laver sagsfremstilling til hjemkommunen efter reglerne i Lov om social service § 112, stk. 6, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016.

 • Urglasforbindinger fås i flere størrelser.
 • Den behandlende øjenlæge vil vurdere hvilken størrelse der er brug for.
 • Urglasforbindinger bruges normalt én gang.
 • Ansøgning om urglasforbindinger:
 • Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Center for Kommunikation via Virk.dk, Borger.dk eller via sikkermail sec.cfk@herning.dk
 • Center for Kommunikations optikere yder gerne råd og vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet.
 • På baggrund af den indsendte ansøgning udarbejder Center for Kommunikations optikere en sagsfremstilling til borgers hjemkommune, som træffer den endelige afgørelse.
 • Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.

Yderligere information fås ved henvendelse til Center for Kommunikations optikere på 96 28 49 00.

"Ansøgning om urglasforbindinger" findes her
Vejledning til Virk.dk findes her
Vejledning til Borger.dk findes her

Personer med øjen- og orbitatproteser

Har man på grund af sygdom eller ulykke mistet et øje eller dele af øjenhulen, kan man efter ansøgning til Synsafdelingen på Center for Kommunikation få en protese bevilliget.

Center for Kommunikation bevilger, på vegne af hjemkommunen, øjenproteser, efter reglerne i Lov om social service § 112, stk. 6, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016.

 • Øjenproteser fremstilles i to forskellige materialer, pustede glasproteser og støbte akrylproteser. Det anslås, at glasproteser til voksne har en forventet levetid på 2-5 år og at akrylproteserne har en forventet levetid mellem 5-10 år.
 • Orbitaproteser bruges til personer, der både har mistet selve øjeæblet og større eller mindre dele af bryn, vipper, hud og knogler i ansigtet. Orbitaprotesen har en acrylprotese isat, vipper monteret og eventuelt konstruerede bryn. Holdbarhed for akryl orbitaprotesen er 5 år eller mere, men det kan blive nødvendig at udskifte på et tidligere tidspunkt, hvis der er ændringer i ansigtsfacon i væsentlig grad. Holdbarhed af silikone orbitaprotesen er ca. 1 år.

Holdbarheden er afhængig af øjenhulens tilstand samt personens alder og arbejdssituation og det er ikke nødvendigt at udskifte en velfungerende øjen- eller orbitaprotese.

Der er frit leverandørvalg. Her kan der søges om et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis der er specielle ønsker til hjælpemidlet, kan egenbetaling derfor forekomme.

Der kan ansøges om tilskud for befordring til og fra nærmeste leverandør.

Ansøgning om øjenproteser:

Yderligere information fås ved henvendelse til Center for Kommunikations optikere på 96 28 49 00 eller ved at se "Folder om øjenproteser" her

"Ansøgning om øjenproteser" findes her

Liste over protesemagere/okularister findes her

Vejledning til Virk.dk findes her

Vejledning til Borger.dk findes her

Kontaktinfo

Synsafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Synsafdelingen

Administrationen
Mandag-fredag: 8.00- 12.00

Der gives besked til konsulenten og vi bestræber os på at kontakte dig inden for 3 hverdage og i tidsrummet 8.30 - 12.00.

Optiker:
Mandag-torsdag: 10.00 - 12.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: