Taleafdelingens kurser

Luk alle
Åben alle

Optimer brugen af din stemme

En indføring i hensigtsmæssig brug af talestemmen - Et uundværligt værktøj på jobbet.

Dette kursus henvender sig til dig, der aktivt bruger din stemme, som værktøj i din dagligdag på skole eller institution i vores abonnements kommuner, eksempelvis lærer, pædagog, pædagogmedhjælper med flere.

Indhold: 

 • På kurset vil du få indblik i stemmeapparatets opbygning og få en viden om at bruge din stemme rigtigt. 
 • Kurset er sammensat af en blanding af teori og praktiske øvelser.Du vil få brugbare tips og ideer til at vedligeholde en sund og stærk stemme. Du vil få viden om stemmen, og hvordan personlighed og stemme kan hænge sammen. Du vil lære at pleje din stemme, således at den kan være et stærkt og brugbart værktøj i din dagligdag. Der lægges op til, at du selv kan arbejde aktivt med din stemme under vejledning af logopæder.

Tid:

Kurset afholdes over 2 dage.

Undervisere:

Logopæd Elena Kirkegaard 

Pris:

100,- kr. incl. kaffe/the og frugt.

Antal:

På kurset vil der være 12 - 20 deltagere. (Ansatte på skoler eller institutioner i vores abonnements kommuner - Holstebro, Struer, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Herning.)

Luk alle
Åben alle

SCA Kursus

SCA – kursus i samtalestøtte målrettet fagpersoner, der arbejder inden for hjerneskadeområdet

 

SCA, Supported Communication for Adults with Aphasia, er en metode til samtalestøtte for personer med afasi. Metoden er evidensbaseret og anbefalet i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram.

 

Ved hjælp af SCA-metoden kan du som fagperson understøtte samtalen med personer med afasi eller lignende kommunikationsvanskeligheder:

 • Så du lettere kan gøre dig forstået over for personen med afasi
 • Så personen med afasi lettere kan udtrykke sig
 • Så I sammen i højere grad kan sikre en god kommunikation

 

SCA-kurset udbydes som en kursusrække mhp. ikke alene at introducere til metoden, men også at understøtte implementering i praksis.

 

Kursusrækken indeholder:

 • Kursus i SCA-metoden del 1 og 2
 • Implementeringsforløb med 4 virtuelle mødegange

 

På kursets del 1 og 2 får deltagerne en teoretisk indføring i SCA-metoden - Introduktion til billedmaterialer, som understøtter metoden - Praktisk afprøvning af teknikkerne - Drøftelse af hvordan metoden kan implementeres i deltagernes hverdag

Kurset veksler mellem teori, videoeksempler og øvelser i praksis. Kurset er på dansk, men der er videoklip på engelsk.

 

I implementeringsforløbet er der mulighed for sparring, og deltagerne introduceres til opgaver med øvebaner der kan understøtte brugen af SCA i den daglige praksis

Deltagerne kan forvente opgavernes omfang svarer til ca. 1 times forberedelse mellem hver mødegang.

 

 

Antal undervisere pr. hold:

Kursus i SCA 2 undervisere

De efterfølgende virtuelle kurser afvikles med 1 underviser pr. hold.

 

Antal deltagere pr. hold:

25 deltagere

De efterfølgende virtuelle kurser afvikles med ca. 12 deltagere pr. hold.

 

Timeomfang:

Kursusrækken består samlet af i alt 12 timers undervisning.

 

Datoer:

Kursus:

 1. 11.05.23 kl. 11.30-16.00, del 1

Del 2 D. 19.06.23 kl. 11.30-16.00, del 2

Virtuelle implementeringsmøder via Microsoft teams:

 1. 28. august kl. 14-15
 2. 21.september 14-15
 3. 24. oktober kl. 14-15
 4. 22. november kl. 14-15

 

Pris

2.200,- kr. pr. deltager.

Prisen er inkl. frokost på de 2 kursusdage.

Deltagerne får i forbindelse med kurset udleveret eksempel på SCA-mappe, pen og kursusbevis.

 

Tilmelding

Tilmelding på mail til cfk.sec@herning.dk emnefelt: SCA kursus

 

Ved tilmelding skal oplyses:

Ansættelsessted, navn og mail for hver deltager samt EAN-nummer og CVR nr.

 

Tilmeldingsfrist 11.4.23

 

Kontaktinfo

Taleafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: