Synsafdelingens kurser

Luk alle
Åben alle

Kursus i punktskrift

Formålet med kurset er at lære alfabetet og tal at kende, så punkt kan bruges til afmærkning af forskellige emner i husholdningen og i hjemmet i øvrigt.

Hjælpemidler til punktafmærkning og andre hjælpemidler til afmærkning vil blive gennemgået og lært at bruge.

Kursets varighed er på 5 x 2½ times undervisning og strækker sig så vidt muligt over 5 på hinanden følgende uger.

Undervisningen foregår i hold på 2 - 3 personer og vil blive afviklet, når der er nok personer til et hold.

ADL kursus (Almindelig Daglig Levevis)

Kurset henvender sig til blinde og svagsynede, der på trods af deres synshandicap fortsat ønsker at klare de daglige funktioner som madlavning, rengøring m.m.

Der undervises i kompenserende teknikker i madlavning, ophældning, spisning m.m., hvor der tages højde for synshandicappet.

Antal deltagere:

4 personer.

Varighed: 

4 uger med undervisning 1 gang ugentlig á 5 timer

Undervisere:

Synsafdelingens medarbejdere

Sted:

Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning

Visitation til kurserne for blinde og svagsynede sker efter henvendelse til:
Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00

Pris:

Det er gratis at deltage i kurserne, og transportudgifter refunderes efter gældende regler

ZoomText og EDB

Kurset henvender sig til svagsynede, der har fået bevilget forstørrelsesprogrammet ZoomText eventuelt med taleunderstøttelse.

Der undervises i brug af forstørrelsesprogrammet og dets muligheder til kommunikation på computeren.

Antal deltagere:

4 personer.

Varighed:

5 uger med undervisning 1 gang ugentlig á 2½ time.

Undervisere:

Medarbejder fra henholdsvis Handicapteknologiafdelingen og Synsafdelingen.

Sted:

Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning eller evt. et sted i samarbejdskommunerne..

Visitation til kurserne for blinde og svagsynede sker efter henvendelse til:
Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.

Pris:

Det er gratis at deltage i kurserne, og for blinde og svagsynede kan transportudgifter refunderes efter gældende regler.

Pårørendedag for blinde og svagsynede med deres pårørende

Kurset henvender sig til blinde og svagsynede med ægtefælle / samlever, hvor den synshandicappede er folkepensionist.

Kurset indeholder praktiske øvelser, ledsageteknik og samtale om hvordan hverdagen går.

Antal deltagere:

8 blinde / svagsynede med ledsager.

Undervisere:

Dansk Blindesamfunds konsulenter og medarbejdere i Synsafdelingen.

Varighed:

6 timer (afholdes en lørdag i tidsrummet kl. 10 - 16).

Sted:

Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning.

Visitation til kurserne for blinde og svagsynede sker efter henvendelse til:
Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.

Pris:

Det er gratis at deltage i kurserne, og for blinde og svagsynede kan transportudgifter refunderes efter gældende regler.

Måltidsteknik

Kurset henvender sig til blinde og svagsynede, som på grund af deres synshandicap har fået svært ved at spise, når de ikke længere kan se maden på deres tallerken.

Der undervises i teknikker, som anvendes i forbindelse med et måltid.

Antal deltagere:

2 - 4 personer.

Varighed:

3 x 2 timer.

Undervisere:

Synsafdelingens medarbejdere.

Sted:

Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning.

Visitation til kurserne for blinde og svagsynede sker efter henvendelse til:
Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.

Pris:

Det er gratis at deltage i kurserne, og transportudgifter kan refunderes efter gældende regler.

Undervisning - synsnedsættelse og hjælpemuligheder

Et undervisningstilbud til personale, der arbejder med ældre personer, som ofte har et synsproblem.

Undervisningen vil handle om, hvilke problemer en synsnedsættelse kan give i dagligdagen, og hvilke muligheder der er for at afhjælpe problemerne.

Antal deltagere:

Max. 20 personer.

Varighed:

2 timer.

Sted:

Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning eller på en lokal institution.

Undervisningstilbud til personale er gratis og udbydes efter behov. Henvendelse til Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.

Ledsageteknik for kontaktpersoner

Kurset henvender sig til personer, der er ansat som ledsager for en blind / svagsynet eller ofte ledsager en blind / svagsynet.

Der undervises i ledsageteknik. Kurset vil være meget praktisk orienteret, hvor kursister skal såvel ledsage som ledsages.

Antal deltagere:

Min. 4 personer.

Varighed:

2 timer.

Undervisere:

Synsafdelingens medarbejdere.

Sted:

Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning.

Undervisningstilbud til personale er gratis og udbydes efter behov. Henvendelse til Center for Kommunikation, Synsafdelingen, Brahmsvej 8, 7400 Herning, tlf. 96 28 49 00.

Kontaktinfo

Synsafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Synsafdelingen

Administrationen
Mandag-fredag: 8.00- 12.00

Der gives besked til konsulenten og vi bestræber os på at kontakte dig inden for 3 hverdage og i tidsrummet 8.30 - 12.00.

Optiker:
Mandag-torsdag: 10.00 - 12.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: