Beskrivelse af Center for Kommunikation

Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap, herunder tale-, høre-, synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler


Vi er en institution under Herning Kommune, og vi har abonnementsaftaler med 6 kommuner; Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Holstebro og Herning kommuner.


Vi sælger også ydelser udenfor abonnement til bl.a. jobcentre, uddannelsesinstitutioner, andre kommunikationscentre, VUC, SU-styrelsen mv. Disse ydelser afregnes til fast timepris.


Endvidere har vi kontrakt med Region Midtjylland om drift af høreklinik på Center for Kommunikation.

Ønsker du at vide mere om vores ydelser, er du meget velkommen til at kontakte Center for Kommunikation.

Kontaktinfo

Center for Kommunikation

Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: