Center for Kommunikation holder juleferie fra fredag d. 23. december 2022 til mandag d. 2. januar 2023

 

Fra januar er adressen i Holstebro 

HUSET Holstebro
Danmarksgade 13A. 1.sal.
7500 Holstebro