Høreafdelingens kurser

Luk alle
Åben alle

Kursus for erhvervsaktive

Kurset henvender sig til personer med høretab, som er i erhverv.

Indhold:

Kursusforløbet består af en kombination af konkret viden om hørelse, høreapparater og hjælpemidler, kommunikation, følger af høretab, indsigt i lovgivning og muligheder, udveksling af viden og gode ideer samt drøftelse af fælles problemstillinger og succeshistorier.

Antal deltagere:

12 personer

Varighed:

Perioden september til november. Præcise datoer kan oplyses ved henvendelse til CFK

Undervisere:

Hørekonsulent og specialkonsulent

Sted:

Center for Kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning

Tilmelding:

Center for Kommunikation, tlf. 96 28 49 00, mail: cfk@herning.dk eller den elektroniske blanket på hjemmesiden.

Pris:

Deltagelse i kurset er gratis Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig.

Kursus for lærere og pædagogisk personale

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der har elever med høretab i deres klasse/ institution.

Indhold:

Kursusdagen omhandler viden og information om hørelse, høreapparater og CI. (Medbring derfor gerne barnets hørekurve). Gennemgang og praktiske anvisninger af teknisk og pædagogisk indsats. Henvisning til yderligere information og hjælp.

Antal deltagere:

max 20 - først til mølle princippet.

Tidspunkt:

Afholdes i juni måned.

Underviser:

Kurset varetages i et samarbejde mellem Center for Kommunikation og Center for Høretab. Der undervises af talehørekonsulent fra Center for Høretab Jeannette Fjordgaard.

Sted:

Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning

Tilmelding:

Tilmelding via Plan2learn.

Pris:

Deltagelse i kurset er gratis. Der serveres kaffe/the m. bolle samt vand og frugt.

Skelnetab

Tab af evnen til at omsætte, det man hører til forståelig tale. Langt de fleste mennesker med en hørenedsættelse kan hjælpes med et høreapparat og dermed klare den almindelige kommunikation.

Men er der tale om et stort skelnetab, kan det lyde som en radio "udenfor station", - man kan høre, at der bliver sagt noget, men ikke helt, "hvad" der bliver sagt.

Nogle af ordene forsvinder, så man må gætte sig til sammenhængen. Dette er meget trættende, og giver den med hørenedsættelse og de pårørende en stor udfordring i, at gøre kommunikationen så tydelig som muligt. Når et nyt høreapparat kommer på markedet, beskrives det ofte som om, at alle høreproblemer bliver løst. Dette er desværre sjældent tilfældet.

Høreapparater er gode til at gøre lyden højere, men det er hjernen, som skal forstå og tolke den lyd, der kommer ind.

Det kan være meget svært at forstå og acceptere, at et høreapparat ikke kan kompensere for et skelnetab. Der findes tekniske hjælpemidler, som i visse situationer kan gøre høresituationen lettere. Disse kan med fordel afprøves.

Tekniske hjælpemidler kan kompensere, men ikke kurere et skelnetab. Har man et skelnetab er det vigtigt, at man har kendskab til høretaktik.

Læs mere om skelnetab på Høreforeningens hjemmeside.

Center for Kommunikation afholder kurser, hvor vi blandt andet gennemgår den enkeltes høretab, og underviser både den med hørenedsættelse og den pårørende i, hvordan man gør kommunikationen så ubesværet som muligt.

Kursets indhold:

Information om: 

 • Hørelse 
 • Skelnetab 
 • Høretaktik 
 • Eventuelt høretekniske hjælpemidler
 • Gennemgang af den enkeltes hørekurve og skelnetab.
 • Indsigt i følgevirkningerne af et høretab/skelnetab.

Kurset finder sted på Center for Kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning

Tinnituskursus

Center for Kommunikation tilbyder tinnitus informationskursus samt en eller flere samtaler, for personer med tinnitus og deres pårørende. Tilbuddet varierer efter det individuelle behov.

Målet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af henholdsvis tinnitus, hyperacusis eller ménière, samt give redskaber til bedre at kunne håndtere sin egen situation.

Kurset / samtalen indeholder:

 • Udredning af den enkeltes specifikke problemer
 • Gennemgang af høreprøver, ørets anatomi og nervebaner
 • Hjernens opdeling
 • Psykiske reaktioner
 • Aflednings- / defokuseringsstrategier generelt og i forhold til den enkelte. Her bruges elementer fra flere forskellige teorier.
 • Oplysning om tekniske hjælpemidler

Afprøvning af relevante tekniske hjælpemidler kan efterfølgende foretages ud fra en konkret vurdering af behovet.

Deltagelse i kurset er gratis.

Nærmere oplysninger om kurset kan fås ved henvendelse til Center for Kommunikation på tlf. 96 28 49 00 eller cfk@herning.dk.

Kursus for sundhedsfagligt personale

Kurset henvender sig til personale på plejecentre, hjemmehjælpere og SOSU-personale, som i det daglige har kontakt med høreapparatbrugere.

Indhold:

Deltagelse i kurset giver redskaber til at håndtere typiske problemstillinger, der opstår i kontakten med ældre med høreproblemer.

På kurset opnås viden om:

 • Høretab og konsekvenserne af et høretab.
 • Betydning af skelnetab
 • Praktisk gennemgang af almindelig vedligeholdelse og betjening af høreapparater.
 • Høretekniske hjælpemidler .
 • Praktisk anvendelig viden om typiske problemstillinger i relation til høretab og høreapparater.
 • Strategier til forbedret kommunikation med hørehæmmede - høretaktik og god kommunikation.
 • Lidt om høreområdets struktur, hvor henvender man sig

Antal deltagere:

Aftales med underviseren

Tidspunkt:

Ved ønske om tilrettelæggelse af kursus rettes henvendelse til Center for Kommunikation, Høreafdelingen.

Underviser:

Kurset varetages af personale fra høreafdelingen.

Sted:

Kurset kan enten afholdes på Center for Kommunikation eller på arbejdspladsen.

Tilmelding:

Ved ønske om tilrettelæggelse af kursus rettes henvendelse til Center for Kommunikation, Høreafdelingen.

Pris:

De enkelte centre/områder har ingen udgift til selve undervisningen, ud over personale-timeforbruget.

Kontaktinfo

Høreafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Høreafdelingen
Hørekonsulent: Mandag-torsdag: 8.30-10.00 og 10.30-12.00

Sekretær: Mandag-onsdag kl. 8.00-14.00 og torsdag kl. 8.00-15.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: