Luk alle
Åben alle

Kursus for lærere og pædagogisk personale

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der har elever med høretab i deres klasse/ institution.

Indhold:

Kursusdagen omhandler viden og information om hørelse, høreapparater og CI. (Medbring derfor gerne barnets hørekurve). Gennemgang og praktiske anvisninger af teknisk og pædagogisk indsats. Henvisning til yderligere information og hjælp.

Antal deltagere:

max 20 - først til mølle princippet.

Tidspunkt:

11. juni 2024 kl. 9 - 13

Underviser:

Kurset varetages i et samarbejde mellem Center for Kommunikation og Center for Høretab. Der undervises af talehørekonsulent fra Center for Høretab Jeannette Fjordgaard.

Sted:

Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning

Tilmelding:

Tilmelding via Plan2learn.

Pris:

Deltagelse i kurset er gratis. 

Kursus for sundhedsfagligt personale

Kurset henvender sig til personale på plejecentre, hjemmehjælpere og SOSU-personale, som i det daglige har kontakt med høreapparatbrugere.

Indhold:

Deltagelse i kurset giver redskaber til at håndtere typiske problemstillinger, der opstår i kontakten med ældre med høreproblemer.

På kurset opnås viden om:

  • Høretab og konsekvenserne af et høretab.
  • Betydning af skelnetab
  • Praktisk gennemgang af almindelig vedligeholdelse og betjening af høreapparater.
  • Høretekniske hjælpemidler .
  • Praktisk anvendelig viden om typiske problemstillinger i relation til høretab og høreapparater.
  • Strategier til forbedret kommunikation med hørehæmmede - høretaktik og god kommunikation.
  • Lidt om høreområdets struktur, hvor henvender man sig

Antal deltagere:

Aftales med underviseren

Tidspunkt:

Ved ønske om tilrettelæggelse af kursus rettes henvendelse til Center for Kommunikation, Høreafdelingen.

Underviser:

Kurset varetages af personale fra høreafdelingen.

Sted:

Kurset kan enten afholdes på Center for Kommunikation eller på arbejdspladsen.

Tilmelding:

Ved ønske om tilrettelæggelse af kursus rettes henvendelse til Center for Kommunikation, Høreafdelingen.

Pris:

Der afregnes pr. time.

Kontaktinfo

Høreafdelingen
Brahmsvej 8
7400 Herning

Telefontider Høreafdelingen
Hørekonsulent: Mandag-torsdag: 8.30-10.00 og 10.30-12.00

Sekretær: Mandag-torsdag kl. 8.00-12.00

Tlf.: 96284900
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: