Taleafdelingen

Her kan du finde de emner fra Ydelseskatalog 2021, der omhandler Taleafdelingen.

8. Kompetenceudvikling

8.1. Undersøgelse m.v. - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen) 

8.2. Rådgivning m.v. - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen)

Der kan tilbydes faglig rådgivning og vejledning til familier, til netværk, til personalegrupper og til behandlere omkring borgere, der modtager ydelser fra Taleafdelingen. Rådgivning kan også gives til faggrupper omkring generelle problemstillinger og emner af logopædisk art.

8.3. Eneundervisning - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen)

Der kan i specielle tilfælde tilbydes eneundervisning af pårørende eller nærtstående, hvis det har relevans for en borger, der er tilknyttet
Taleafdelingen.

8.4. Holdundervisning - Kompetenceundervisning (Taleafdelingen)

Grupper af fagpersonale på institutioner og i kommuner, elever og lærere på skoler og institutioner, familier og netværk kan tilbydes undervisning
i de logopædiske delområder, der vedrører Taleafdelingens ydelser.

8.5. Teknisk bistand - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen)

8.6. Andet/øvrige - Kompetenceudvikling (Taleafdelingen