Taleafdelingen

Her kan du finde de emner fra Ydelseskatalog 2021, der omhandler Taleafdelingen.

7. Børn med manglende kommunikationsfærdigheder (KUB)

7.1. Undersøgelse m.v.

Børn med multiple funktionsnedsættelser og manglende kommunikationsfærdigheder kan henvises til CfK med henblik på udvikling af alternativ kommunikation.
Der kan henvises fra PPR. Desuden kan henvises fra specialinstitutioner eller forældre med samtykke fra PPR.
Der foretages en udredning ofte sammen med personer, der kender barnet godt, og som kan bidrage med observationer og viden til støtte for udredningen. Udredningen varetages af en medarbejder, som indgår i centrets tværgående børneteam. Der udredes ud fra iagttagelser, videooptagelser og andet relevant udredningsmateriale.

7.2. Rådgivning m.v.

Der tilbydes rådgivning og vejledning til familie, netværk og specialinstitutioner med henblik på støtte til udvikling af kommunikation. Desuden ydes rådgivning om alternativ og støttet kommunikation (ASK), såvel i form af lavteknologiske løsninger som mere specifikke teknologiske løsninger. I sidstnævnte tilfælde vil rådgivningen oftest foregå i et samarbejde med centrets Handicapteknologiafdeling.

7.3. Eneundervisning

Der kan i helt særlige situationer tilbydes eneundervisning til barnet i samarbejde med personale og forældre. Målet kan eksempelvis være at igangsætte og støtte en udviklingsproces omkring brug af alternativ kommunikation.

7.4. Holdundervisning

Kortere holdundervisningsforløb eller workshops vil kunne komme på tale, hvis flere børn er i undervisning på samme tid, eller hvis det i andre sammenhænge viser sig muligt.

7.5. Teknisk bistand

Der gives teknisk bistand i relation til udstyr, som Center for Kommunikation har været med til at anbefale eller bevilge.

7.6. Andet/øvrige

Forespørgsler i forbindelse med flytning, skift af skole og institution mv.