Taleafdelingen

Her kan du finde de emner fra Ydelseskatalog 2021, der omhandler Taleafdelingen.

6. Læse-stave-vanskeligheder

6.1. Undersøgelse m.v. - Læse-stave-vanskeligheder

Der tilbydes læse-staveundersøgelse i forbindelse med voksne med svære læse-staveproblemer. Undersøgelsen foretages på baggrund af ordblindetest. Undersøgelsen foregår i tæt samarbejde med Handicapteknologiafdelingen.

6.2. Rådgivning m.v. - Læse-stave-vanskeligheder

På baggrund af læseundersøgelsen ydes der rådgivning til den ordblinde borger og efter aftale til relevante fagpersoner om, hvilke muligheder og begrænsninger ordblindetestens standpunkt giver.
I nogle tilfælde kan der foreslås undervisning på VUC, mens det i andre tilfælde vurderes, at vanskelighederne er væsentlige og varige. I de sidste tilfælde afprøver Handicapteknologiafdelingen konkrete, relevante IT-hjælpemidler, og der kan ansøges om scanner, scannerpen, tekstgenkendelsesprogram og syntetisk tale efter Lov om Social Service.

6.3. Eneundervisning - Læse-stave-vanskeligheder

6.4. Holdundervisning - Læse-stave-vanskeligheder

Taleafdelingen tilbyder gruppeundervisning i anvendelse af IT-rygsæk, i brugen af www.adgangforalle.dk m.m.

6.5. Teknisk bistand - Læse-stave-vanskeligheder

Teknisk bistand til ordblinde kan ydes i et samarbejde mellem Taleafdelingen og Handicapteknologiafdelingen.

6.6 Andet/øvrige - Læse-stave-vanskeligheder