Taleafdelingen

Her kan du finde de emner fra Ydelseskatalog 2021, der omhandler Taleafdelingen.

5. Stammevanskeligheder

5.1. Undersøgelse m.v. - Stammevanskeligheder 

Når den unge / voksne person, der stammer, henvender sig til Taleafdelingen med ønske om hjælp til bedre kommunikation, foretages der en undersøgelse efter de retningslinier, der er udarbejdet af Dansk Videnscenter for Stammen, og som er vedtaget i Danske Tale- Høre- Synsinstitutioner.
Borgeren har oftest modtaget stammeundervisning i skolen. Borgeren er næsten altid i stand til at beskrive egen stammen og stammens sammenhænge og konsekvenser. Stammeundersøgelsen kan måske vise, at stammen optræder sammen med andre handicaps, og at undervisningsmulighederne skal ses i relation hertil.

5.2. Rådgivning m.v.- Stammevanskeligheder

Borgere, der stammer, kan henvende sig med ønsket om rådgivning og vejleding på flere forskellige tidspunkter i livsforløbet.
Taleafdelingen tilbyder rådgivning under uddannelse, hjælp i forbindelse med ansøgning om forlænget eksaminationstid ved mundtlig eksamen og information om stammen til uddannelsesinstitutionernes personale og til kammerater.

5.3. Eneundervisning - Stammevanskeligheder

Taleafdelingen tilbyder eneundervisning. Her afdækkes stammen og dens konsekvenser for borgerens kommunikationsmuligheder og udfoldelsesmuligheder. Der arbejdes i undervisningen med forskellige stammeteknikker og med samtaleteknik. Pjecer, bøger og stammevideoer præsenteres.

5.4. Holdundervisning - Stammevanskeligheder

Efter en passende periode med eneundervisning kan der eventuelt tilbydes gruppeundervisning. Denne arrangeres om aftenen én gang om ugen og forløbet er på 8-10 gange.

5.5. Teknisk bistand - Stammevanskeligheder

Taleafdelingen tilbyder information om forskellige tekniske løsninger i forsøg på mindskelse af stammen.
"Delayed Auditive Feedback", DAF, "SpeechEasy", McGuire-metoden og andre produkter er på markedet, men der kan ikke påvises entydig positiv effekt af anvendelsen generelt.

5.6. Andet/øvrige - Stammevanskeligheder

Logopæderne fra Taleafdelingen kan tilbyde at deltage i brugerforeningsarrangementer, hvis det er relevant for undervisning eller rådgivning af borgeren. Taleafdelingen tilbyder i samarbejde med PPR-talekonsulent et 2-dages internat for børn, der stammer. Taleafdelingens logopæder og talekonsulenten visiterer til tilbuddet, som udover undervisning også indeholder samtaler med forældrene. Faglig medarbejder fra ViSH medvirker ved afholdelse af kurserne.