Taleafdelingen

Her kan du finde de emner fra Ydelseskatalog 2021, der omhandler Taleafdelingen.

4. Laryngectomi

4.1. Undersøgelse m.v. - Laryngectomi

Efter en operativ fjernelse af strubens muskler, oftest på grund af kræft, er det ikke muligt at frembringe stemme på almindelig vis. Kommunikationen vil ske skriftligt eller med forskellige kommunikationshjælpemidler. En logopædisk undersøgelse vil afklare, hvilke strategier der skal iværksættes for at kommunikationen bliver så optimal som muligt.

4.2. Rådgivning m.v. -Laryngectomi

Forud for det operative indgreb, hvor struben fjernes, har der været besøg i hjemmet af konsulenten for de laryngectomerede. Konsulenten
er selv laryngectomeret, og derfor har han alle muligheder for at kunne bibringe livsmod og initiativ til alternativ stemmebrug.

4.3. Eneundervisning - Laryngectomi

Hvis man ved operationen har fået isat taleprotese, tales der umiddelbart ved hjælp af luftstrømmen fra lungerne, når der dannes lukke med en finger ved stomaet. Der kan være mulighed for at anvende en "Free-hands" taleprotese. De fleste borgere får udleveret en vibrator på sygehuset efter operationen.

Hvis logopæden og borgeren sammen vurderer, at vibratoren vil blive et varigt kommunikationshjælpemiddel, satses der i eneundervisningen på temaer som bedste transmissionssted, tæt kontakt, let tryk og passende ytringer.

4.4 Holdundervisning - Laryngectomi

4.5 Teknisk Bistand - Laryngectomi

Taleafdelingen tilbyder teknisk bistand ved anvendelse af vibrator, stemmeforstærker, Lightwriter og andre hjælpemidler, hvis borgeren har behov herfor.

4.6 Andet/øvrige - Laryngectomi

Dansk Landsforening for Laryngectomerede har en lokalafdeling i de tidligere Ringkjøbing og Viborg amter. Der afholdes ca. tre arrangementer om året for laryngectomerede og deres pårørende.
Logopæderne fra taleafdelingerne deltager i disse møder og opfordrer de nyopererede til at deltage. Derved får borgerne mulighed for at inspireres af andre til at se nye muligheder for udfoldelse på trods af et svært kommunikationshandicap.