Taleafdelingen

Her kan du finde de emner fra Ydelseskatalog 2021, der omhandler Taleafdelingen.

3. Stemmevanskeligheder

3.1. Undersøgelse m.v. - Stemmevanskeligheder

Borgeren henvises almindeligvis til Center for Kommunikation fra privatpraktiserende halslæger eller fra Regionshospitalernes øre-næse-hals-afdelinger. Borgeren kan også selv henvende sig og anmode om en logopædisk vurdering af stemmen. Den logopædiske undersøgelse sammenholder de lægelige fund med de objektive stemmefunktionsprøver og de subjektive gener. I stemmeundersøgelsen implementeres borgerens stemmekrav i hverdagen.
Center for Kommunikation følger Danske Tale- Høre- Synsinstitutioners vejledning i udredning og undervisning af stemmelidelser.

3.2. Rådgivning m.v. - Stemmevanskeligheder

Ved permanente stemmelidelser kan Taleafdelingen tilbyde rådgivning og vejledning til borger, familie, arbejdsplads og netværk med henblik på god kommunikation og evt. henvise til andre relevante behandlere. Rådgivningen kan gælde for en længere periode med sporadisk kontakt i form af et fagligt sparringsforum.

3.3. Eneundervisning - Stemmevanskeligheder

Der tilbydes eneundervisning én til to gange ugentlige efter behov. Undervisningsforløbet strækker sig typisk over 10-15 timer. Den individuelle undervisningsplan indeholder relevante øvelser vedrørende stemmefunktion, mimik, artikulation, vejrtrækningsfunktion, afspænding, kropssprog og stemmekrav i det daglige liv set i forhold til personligheden og det helt individuelle kommunikationsbehov.

3.4. Holdundervisning - Stemmevanskeligheder 

3.5. Teknisk bistand - Stemmevanskeligheder

Ved utilstrækkelig stemmefunktion kan det være nødvendigt at finde tekniske hjælpemidler, så de arbejdsmæssige og de private stemmekrav kan honoreres. Det kan handle om borgere i den terminale fase, der har brug for at kunne kommunikere med de nærmeste.
Taleafdelingen tilbyder udredning og afprøvning af stemmetekniske hjælpemidler.

3.6. Andet/øvrige - Stemmevanskeligheder