Taleafdelingen

Her kan du finde de emner fra Ydelseskatalog 2021, der omhandler Taleafdelingen.

2. Dysartri

2.1. Undersøgelse m.v. - Dysartri

Dysartri er en talemotorisk dysfunktion forårsaget af en neurologisk lidelse i centralnervesystemet. Én følge af lidelsen er nedsat bevægelighed og sensibilitet i artikulationsmuskulaturen og måske nedsat vejrtrækningsfunktion.

Ikke-progredierende dysartri opstår efter blodprop, hjerneblødning eller anden pludselig opstået hjerneskade.
Progredierende dysartri kan være en følge af neurologiske lidelser som Parkinsons Sygdom, Sclerose, Amyotrofisk Lateral Sclerose, hjernetumorer m. fl. De dysartriske talevanskeligheder kan være medfødte, bl.a. som en følge af spastisk lammelse.

Når Center for Kommunikation modtager en henvisning om bistand til en borger med dysartri, gennemføres en logopædisk udredning på baggrund af standardiserede og internationalt anerkendte tests. Der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere, og rådgivning og vejledning og et evt. undervisningsforløb tilrettelægges på grundlag af den samlede udredning.
Center for Kommunikation følger vejledningerne fra Danske Tale- Høre-

Synsinstitutioner om udredning af dysartri.
Ved de progredierende dysartriformer vil der løbende blive foretaget revurderinger af vanskelighedernes art og omfang for at kunne tilbyde borgeren den optimale kompensation.

2.2. Rådgivning m.v. - Dysartri

Der tilbydes rådgivning og vejledning til familier, netværk og forskellige faggrupper i pleje- og behandlersystemerne. Formålet med rådgivningen er, at kommunikationen mellem den dysartriramte og omgivelserne skal være så optimal som muligt for alle parter.

2.3 Eneundervisning - Dysartri

Der gives logopædisk undervisning i afspænding, vejrtrækningsøvelser, mundmotoriske øvelser, øvelser for ansigtsmuskulaturen samt i stemmeøvelser. Når der er mulighed for det, samarbejdes der med kommunale fagpersoner for at opnå størst mulig effekt af øvelsesprogrammet.

Undervisningstilbuddet afsluttes, når logopæden i samarbejde med borgeren konkluderer, at der ikke længere kan kompenseres for talevanskelighederne.

For borgere med progredierende lidelser, f.eks. ALS, kan der indgås andre aftaler. Der samarbejdes med Handicapteknologiafdelingen i forhold til udredning med henblik på eventuelle hjælpemidler. Ligeledes samarbejdes tæt med ALS-teamet på Regionshospitalet Vest.

2.4. Holdundervisning - Dysartri

Der kan i mindre omfang oprettes holdundervisning af grupper af borgere med samme medicinske diagnose eller nogenlunde samme problemstilling.
Formålet med gruppeundervisning er, at borgeren sammen med ligestillede får mulighed for at udvikle sine kommunikative kompetencer samt udveksle viden og erfaring om andre former for kommunikation.

2.5. Teknisk bistand - Dysartri

Center for Kommunikation tilbyder teknisk bistand til personer med dysartri. Det kan være udlån af stemmeforstærkere, Lightwritere, udpegningsmateriale, talemaskine eller andet kommunikationsudstyr i en afprøvningsperiode. Det kan også være længerevarende afprøvning før ansøgning til kommunen om varigt kommunikationshjælpemiddel.

2.6. Andet / øvrige - Dysartri

Der kan hjælpes med kontakt til brugerforeninger eller lokalafdelinger af patientforeninger.