Hjerneskaderådgivning med mere

Hjerneskaderådgivningen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til voksne med erhvervet hjerneskade.

Generelt om hjerneskader

De fleste senhjerneskadede og deres pårørende får oplysning om vores tilbud gennem hospitaler, sagsbehandlere, egen læge, og hjerneskadekoordinator.
 
Vores målgruppe er voksne med en let til middelsvær senhjerneskade.
Hjerneskaden kan være opstået som følge af:

 • Blodprop
 • Hjerneblødning
 • Tumor
 • Infektioner
 • Traumer, f.eks efter trafikuheld.
 • Neurologiske sygdomme

Som følge af hjerneskaden kan man få nogle kognitive vanskeligheder, som viser sig ved, at man kan have besvær med:

 • Opmærksomhed, koncentration
 • Hukommelse
 • Overblik og planlægning
 • Initiativ
 • Læse-/skrive-/regne-funktion
 • Nyindlæring
 • Træthed
 • Tempo

Ofte ses der personligheds- følelsesmæssige ændringer, manglende indsigt i og erkendelser for de ændringer, som skaden har medført.