Hjerneskaderådgivning med mere

Hjerneskaderådgivningen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til voksne med erhvervet hjerneskade.

Pårørende

Pårørende til personer med erhvervet hjerneskade vil ofte have  behov for støtte til at tackle de ændringer i familiens livssituation, som er opstået.
Der er behov for, at de pårørende får konkret viden om de specifikke følgevirkninger af hjerneskaden med henblik på, at de så vidt muligt kan fungere som ressourcepersoner for den hjerneskadede.

I konkrete sager tilbyder Hjerneskaderådgivningen løbende rådgivning og vejledning til nærmeste pårørende f.eks. til ægtefælle og voksne børn.

Der afholdes pårørendekurser efter behov, hvor pårørende har mulighed for at mødes, i forløb, af ca. 7 gange af 2.5 times varighed.

Kursernes indhold vil være omkring  følgende:

  • Viden om hjerneskaders årsager og følger
  • Typiske faser som en pårørende gennemgår
  • Hvilke vanskeligheder er særligt udfordrende for pårørende

Børn og unge som pårørende

På Center for Kommunikation tilbydes rådgivning for børn/unge, som er pårørende til forældre, eller søskende med erhvervede hjerneskader.

Hvis du er mellem 8-18 år (vejledende) og er i familie med en person som er ramt af en hjerneskade er du velkommen til at kontakte Pårørenderådgivning for Børn og Unge.

Du går måske og tænker på, hvilke forandringer, der er sket med din far, mor, søster eller bror. Du kan have brug for at tale om de mange ting, der pludselig er blevet anderledes.

Vi vil fortælle dig om, hvordan hjernen fungerer, drøfte hvilke ændringer hjerneskaden har medført og i fællesskab finde frem til, hvordan du sammen med din familie kan få hverdagen og fremtiden til at fungere bedre.

Vi starter altid med et indledende møde sammen med dig/jer og en af dine eller begge forældre. Dernæst vil vi tale med dig/jer alene en eller flere gange, alt efter hvad du/I har brug for. Vi slutter altid forløbet med en samtale med dig/jer og en eller begge dine forældre.