Hjerneskaderådgivning med mere

Hjerneskaderådgivningen tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til voksne med erhvervet hjerneskade.

Undervisning rådgivning og vejledning

Gennem undervisningen, og en specialpædagogisk tilgang er formålet, at man lærer nye metoder og strategier for at begrænse eller afhjælpe de følgevirkninger, som hjerneskaden har medført. Det kan f.eks være strategier til problemløsning og strategier til at huske informationer.

Inden et undervisningstilbud iværksættes foretages en pædagogisk afdækning gennem tests og samtale, der viser de vanskeligheder skaden har medført, og hvordan de har betydning for, at man kan fungere i dagligdagen.

I samarbejde med borgeren udarbejdes der mål for de områder, der er vigtige at arbejde med. Undervisningen kan tilrettelægges som eneundervisning, men etableres ofte som holdundervisning, da mødet med andre i samme situation er vigtig for erfaringsudveksling og læring.

Der evalueres løbende gennem forløbet, således at målene justeres i forhold til udvikling.

Gennem borgerens forløb i Hjerneskaderådgivningen er der løbende kontakt , rådgivning og vejledning i samarbejdet med de øvrige aktører, der medvirker i den enkeltes sag, f.eks sagsbehandler, terapeuter, arbejdsgiver m. fl.

Der udarbejdes en slutevaluering ved undervisningens afslutning. Jobcentrene kan anmode om udtalelse til brug for vurdering i forbindelse med erhvervsafklaring.